המשתלה Toggle

משתלת אסא בצלי פרחים מתמחה מעל ל-40 שנה באקלום ובטיפוח מגוון רחב של בצלי פרחים.
במשתלה מגדלים כ-450 דונם בצלי פרחים בחממות, בתי רשת ושטחים פתוחים המיועדים ליצוא וכן לשוק המקומי ביניהם מיני:
נרקיסים, נץ חלב, נוריות, סקילה, קלה, רקפות, פרזיה ועוד.

שתילים אצלנו במשתלה

בשנים האחרונות אנו שוקדים על איקלום וטיפוח של גידולים חדשים מהבר הארץ ישראלי כמו: שום אשרסון, גביעונית, בן חצב יקינטוני, רקפות, יקינטון מזרחי ועוד.

כמו כן איקלום וטיפוח של גידולים חדשים מהבר הדרום אפריקאי כמו: נץ חלב-דוביום כתום וצהוב, בולבינלה וזנים נוספים שחלקם הוחדרו על ידנו כגידולים מסחריים ליצוא ולשוק המקומי.

בתום תהליכי הגידול מטופלים הבצלים בבתי אריזה המתקדמים מסוגם, הממיינים ואורזים את הבצלים.

כל הבצלים המשווקים על ידנו הם באיכות גבוהה ביותר ועומדים תחת פיקוח שלטונות הגנת הצומח. תהליכי ל האריזה כפופים לסטנדרטים של רשויות הגנת הצומח בארץ, בהולנד ובארה"ב.

ShutDown