נץ חלב ערבי Toggle

נץ חלב ערבי
צמח בעל בצל, העלים מרוכזים בשושנת סביב בסיס הצמח, העלים צרים, ארוכים דמויי סרגל, מביניהם עולה וצומח עמוד תפרחת בגובה65-45 ס"מ. מוצא - אזור הים התיכון. נץ החלב הוא סוג רב מינים - 275 מיני גאופיטים הנפוצים בכל היבשות.תאור הפרח

הפרחים ערוכים בתפרחת אשכול, בראש גבעול הפריחה. התפרחת בת עשרות פרחים (20-10). עלי הכותרת לבנים, העלי במרכז הפרח (השחלה) גדול וצבעו שחור. לפרח הבודד צורת כוכב, קוטרו 2.5 ס"מ. הפרח מתמיד בפריחתו תקופה ממושכת.שימושים

ערוגות, גבולות, מסלעות.


ShutDown