משתלת אסא בצלי פרחים מתמחה מעל ל-40 שנה באקלום ובטיפוח מגוון רחב של בצלי פרחים
במשתלה מגדלים כ-450 דונם בצלי פרחים בחממות, בתי רשת שטחים פתוחים המיועדים ליצוא וכן לשוק המקומי ביניהם מיני: נרקיסים, נץ חלב, נוריות, סקילה, קלה, רקפות, פרזיה ועוד

קרא עוד

צפו בקטלוג המלא

ShutDown