בית האריזה Toggle

בית האריזה מצויד במכונות משוכללות, הממיינות, סופרות ואורזות את בצלי הפרחים המיועדים ליצוא ולשוק המקומי.
תהליכי האריזה כפופים לסטנדרטים של רשויות הגנת הצומח בארץ, בהולנד ובארה"ב.
הבצלים לשוק המקומי נארזים במגוון אריזות המותאמות לדרישות הלקוחות השונים: אריזות לגנן החובב, אריזות לגננים, אריזות למוסדות ולעיריות.

 הבצלים המשווקים על ידנו הם בגודל אופטימלי המבטיח פריחה באכות טובה, מספר רב של פרחים ועלווה מפותחת בהתאם לזן.

ShutDown