שום אשרסון Toggle

שום אשרסון
צמח בעל בצל. העלים שטוחים, ערוכים בבסיס הצמח, מביניהם עולה עמוד תפרחת חשוף, הנושא בקצהו תפרחת רבת פרחים קטנים. מוצא - צומח בר בארץ.תאור הפרח

התפרחת צפופה ומזכירה בצורתה כדור, קוטרה כ-8 ס"מ. עלי העטיף וזירי האבקנים בצבע ארגמן.שימושים

בקבוצות, בערוגות מעורבות, גבולות, טוב כפרח קטיף וכפרח יבש.


ShutDown