נץ חלב נובה Toggle

נץ חלב נובה
צמח בצל, העלים מרוכזים בשושנת סביב בסיס הצמח, ארוכים דמויי סרגל. מביניהם עולה עמוד תפרחת בגובה כ-100 ס"מ. מוצא - דרום אפריקה.תאור הפרח

התפרחת אשכול שופע פרחים לבנים. בתפרחת 40-30 פרחים, לפרחים צורת כוכב, התפרחת מתמידה בפריחתה כחודש ימים. הצבע הלבן של הפרח מתמיד גם לאחר התייבשות הפרח.שימושים

מתאים לגינות כצמח גבולות בערוגות, מתאים כצמח קטיף.


ShutDown